Found 38 abbreviations starting with K:


KAPB Koperativ Agrikol Peyizan Boukan
KAPB Koperativ Avni Peyizan Boukan
KAPBM Koperativ Agrikol Peyizan Boukan Mich
KAPBM Koperativ Avni Peyizan Boukan Mich
KARA Komite k'ap Apiye Refòm Agrè
KEPKAA Komite entènasyonal pou promosyon kreyòl ak alfabetizasyon
KFPN Konbit Fanm Peyizan Nip
KFPN Konbit Fanm Peyizan Nippes
KFPN Konbit Fannm Peyizan Nip
KFW Banque Allemande de Developpement